Amdanom ni

Mae Calfaria yn eglwys Bedyddwyr sydd:

  • Yn cyhoeddi'r newyddion da am Iesu Grist;
  • Yn cynnal addoliad yr un gwir Dduw fel Tad, Mab ac Ysbryd Glân.
  • Yn ceisio diwallu anghenion pobl Calfaria a'r gymuned.

Am ragor o wybodaeth am Fedyddwyr gweler: www.baptist.org.uk


Prif bwrpas Calfaria yw:

  • Croesawu pawb i'r eglwys, waeth beth fo'u cefndir.
  • Dod at ein gilydd o leiaf yn wythnosol i ganu mawl Duw, i weddïo arno, i ddarllen a dysgu o’i air.
  • Cynnal gwasanaethau yn Gymraeg ac yn ddwyieithog.
  • Cynnal gwasanaeth cymun yn fisol, yn unol â gorchymyn Crist.
  • Cynnal a datblygu Ysgol Sul ddwyieithog a chlwb plant ac ieuenctid ar gyfer plant yr ardal.
  • Sicrhau bod y festri ar gael i grwpiau cymunedol.