Datganiad cenhadaeth

I adnabod Iesu Grist, ei rannu ag eraill ac i wasanaethu pobl mewn cariad.