Slider

Croeso cynnes

Croeso i'n gwefan. Hoffem gyflwyno ein hunain, y gwaith rydyn ni'n ei wneud, y cyfarfodydd rydyn ni'n eu cynnal a hanes ein heglwys ac adeilad y capel.

Mae'r wefan hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd, felly gwiriwch ar gyfnodau i weld beth sy'n newydd.


Digwyddiadau Rheolaidd

Dosbarth Beiblaidd: Prynhawn dydd Mercher @ 2.00 pm bob yn ail wythnos

Cyrddau gweddi: Prynhawn dydd Mercher @ 2.00 pm bob yn ail wythnos

Clŵb Crefft: Prynhawn dydd Iau @ 2.00pm

Oedfa ddwyeithog: Bore Sul @ 11.00am

Oedfa deulu: Dydd Sul 1af y mis

Argraffu